Executive Search

A magasan kvalifikált, sikeres és tapasztalt vezetők megkeresésének leghatékonyabb, legbizalmasabb - és a Megbízó számára legelőnyösebb - módja az Executive Search, azaz a direkt/közvetlen keresés.

Leginkább olyan esetekben ajánlott és célravezető módszer, amikor a keresett szakember leendő pozíciójának fontossága, hatásköre, a megbízó cég sikerességéhez hozzáadott értéke, vagy a vállalat egyedülállóan speciális elvárás rendszere miatt a keresési folyamat teljes körű piackutatást igényel, és az idő is fontos tényező. Az Executive Search a legmagasabb bizalmassági és alapossági – ezen keresztül minőségi – elvárásoknak megfelelő keresési módszer, elsősorban felső vezetők keresésére és kiválasztására, mely minden esetben kizárólag aktív kutatói munkán alapul. A direkt keresés során a keresett szakember teljes piaci szegmensét feltérképezzük, így a Megbízó alapos döntéséhez az új vezető kiválasztásakor minden információ rendelkezésre áll.

 

 

Az executive search szolgáltatás során a ránk bízott pozíció nem kerül meghirdetésre, fejvadász kollégáink kizárólag a direkt keresés módszereivel, szakmai ajánlások útján, több csatornán keresztül - adatbázisok, Internet, személyes és szakmai kapcsolati háló – jutnak el a megfelelő szakemberekhez.

Direkt keresés = megtalálni a legjobbat

 

MEGBÍZÁS

Az Executive Search szolgáltatásunk alapfeltétele, hogy a lehető legalaposabban megismerjük a betöltendő pozíciót:

  • A vállalati hierarchiában elfoglalt hely, hatáskör, alá- és fölérendeltségi viszonyok
  • A pozícióval kapcsolatos részletes, kimondott, vagy akár kimondatlan szakmai és emberi elvárások
  • Prioritások, kompenzációs csomag

Annak érdekében, hogy a vállalati kultúrához személyiségében is leginkább illeszkedő megfelelő szakembert közvetíthessük ki, alaposan meg kell ismernünk a leendő munkakörülményeket, a kollégákat, beosztottakat és feletteseket is. Ennek megfelelően, de csak a biztosított lehetőségekhez mérten igyekszünk mindezeket a személyeket megismerni és a környezetet is felmérni egy kifejezetten e célra szervezett látogatás során.

 

DIREKT KERESÉS

Szakértő kollégáink a fentiek megtörténte után és alapján kezdenek a munkához:
 

  1. Elkészítjük a részletes pozíció leírást. A megbeszéléseken elhangzottak alapján definiáljuk a munkakört, a betöltéséhez szükséges szakmai és személyi profilt, mely tartalmazza a végzettségeket, tapasztalatokat, speciális elvárásokat, és minden olyan egyéb információt, mely a kiválasztási folyamat alapjait képezi. A pozíció leírás tartalmazza a kompenzációs csomagot is, melynek elkészítésében – igény esetén – tevékenyen is részt veszünk: a rendelkezésünkre álló jelöltadatbázisokban ellenőrizzük a hasonló pozícióban dolgozó szakemberek fizetési szintjét és igényeit, melynek felhasználásával versenyképes kompenzációs csomagra tudunk javaslatot adni.
  2. Egyeztetjük és elkészítjük a kutatási stratégiát. A követelmények alapján összeállítjuk a potenciális célcsoportot, illetve azon cégek listáját, ahonnan megbízónk szívesen fogadna szakembereket. A kutatási stratégia tartalmazza azokat a cégeket is, amelyek kutatási tilalom alá esnek. Ilyenek például megbízónk partnerei, viszonteladói, vagy egyéb együttműködő vállalkozások, amelyeknél nem folytathatunk kutatást.
  3. A stratégia jóváhagyása után megkezdjük a direkt keresést. Ez egy olyan célzott és kreatív folyamat, melynek során a kidolgozott kutatási anyagban szereplő "long list" alapján ismertetjük a pozíciót a potenciális jelöltekkel – természetesen megbízónk kilétének felfedése nélkül, a legmagasabb fokú diszkrécióval.
  4. A megkereséseket követően szelektáljuk a megfelelő jelölteket. Ebben a lépésben zajlanak le az első és második körös interjúk, beleértve a személyes és szakmai kompetenciák meglétének ellenőrzését, személyes karriermotivációk feltárását és referenciák ellenőrzését.
  5. Kialakítjuk és átadjuk a rövid listát. Az interjúkon és szakmai teszteken megfelelően szereplő szakemberek alkotják az úgynevezett „short list” –et, azaz a kiválasztott jelöltek listáját. A „short list” tartalmazza az interjún megfelelt személyek szakmai önéletrajzait, az esetlegesen alkalmazott szakmai teszt eredményeit, valamint szakértő kollégáink által az interjúkon tapasztaltak alapján kialakított véleményét a jelöltek szakmai és emberi kvalitásait illetően. Megbízónk e listából választhatja ki, hogy kik azok a személyek, akiket egy személyes bemutatón is látni és interjúztatni szeretne.
  6. Kiválasztás és lezárás. A megbízónknál lezajlott interjúkat megbízónkkal közösen átbeszéljük és értékeljük, igény esetén javaslatot teszünk az általunk leginkább megfelelő szakemberre, vagy szakmai támogatást nyújtunk az önálló döntés meghozatalához. A kiválasztásra nem kerülő, de interjúztatott, vagy bemutatott jelölteket értesítjük a folyamat lezárulásáról.
 GARANCIA ÉS UTÁNKÖVETÉS
Szolgáltatásunk színvonalát alátámasztandó, a kiközvetített szakemberre garanciát vállalunk, így annak egyértelmű alkalmatlansága esetén a keresést díjmentesen megismételjük. Az általunk kiközvetített szakemberek teljesítményét, valamint megbízónk elégedettségét természetesen nyomon követjük, rendszeresen tájékozódunk a beilleszkedés folyamatáról, illetve igény esetén tanácsadással támogatjuk azt.


Az executive search során a keresett szakember teljes szakmai szegmensét feltérképezzük, így az új munkatárs kiválasztásakor megbízónk döntéséhez minden szükséges információt biztosítunk. Egy-egy direkt keresési projekt – a pozíció speciális elvárásaitól függően - általában 6-8 hetet vesz igénybe, míg a kiközvetített és felvett szakemberre vonatkozóan vállalt garanciális időszak - igénytől függően - általában 6-12 hónap.